Husregler og retningslinjer for Kolding Kajak Klub

Klubben skal på en gang virke for at være et rekreativt fristed, give naturoplevelser samt skabe sportslige udfordringer og resultater.
 
Nogle nøgleord eller fælles værdier i klubbens virke er:
· fællesskab, rummelighed, tolerance og gensidig respekt
· fremme af fysisk og psykisk trivsel, sundhed og velvære
· give muligheder for fysiske og psykiske udfordringer for alle
 
Vi har i klubben respekt for vore fælles værdier og for de fysiske rammer, som er stillet til rådighed for os i form af lokaler og øvrige faciliteter.
Støjende, racistisk og voldelig adfærd accepteres ikke. Vis hensyn!

For at ingen skal være i tvivl - gælder nedenstående ordensreglement for benyttelse af klubbens lokaler og faciliteter:

Huset
· Luk yderdørene efter dig, så de låser
· Ryd op efter dig selv
· Der er ingen  faste pladser  i klublokalet
· Luk vinduer, døre og porte, når du forlader klubhuset.


Rygning
· Rygning er forbudt indenfor. Anvend altan eller udenomsareal. Fjern selv cigaretskodder efter dig.


Køkken
· Tøm skraldespanden, når du har fyldt den
· Køkkenet skal afleveres i rengjort stand
· Affald, flasker o.l. fra fester, fællesspisning o.l. skal fjernes af arrangøren
· Opbevaret mad i køleskab og fryser skal være forsynet med navn og dato.


Kontor

· Kontoret kan anvendes til møder. Efterlades ryddeligt.


Omklædningsrum
· Det er ikke tilladt at opbevare eller tørre træningstøj o.l. i omklædningsrummene
· Det er ikke tilladt at opbevare redningsveste, våddragter og roovertræk m.v. i omklædningsrummene.  Anvend stativ i bådhallen til veste og spraydeck. Våd - og tørdragter har vi ikke plads til at have hængende. 


Sauna
· Saunaen skal anvendes iført badetøj eller tildækket af håndklæde
· Der skal siddes på håndklæde
· Saunaen må ikke bruges til tørring af tøj og andet

 

Motionsrum
· Ryd op efter dig
· Husk aftørring af maskinerne for sved
· Brug indendørs fodtøj - ungå sand på maskinerne
· Der må ikke spilles højt musik der generer andre
· Ingen alkohol i motionsrummet.


Tørrerum
· Anvendes kun til redningsveste og overtræk
· Alle personlige egendele skal være mærket med navn
· Alt skal hvert år være fjernet inden kl. 9 ved oprydningsdagen ved standerstrygning. Alt resterende puttes i ventekasse indtil standerhejs, hvorefter det betragtes som klubbens.


Bådhal
· Luk altid alle døre og porte i bådhallen efter dig, når du forlader den. Også når du tager ud og ror.


Brug af klubkajakker / pagajer

· Klubpagajer er mærket med runde gule og røde mærker - alt andet er privat.
· Klubturbåde er mærket med røde og grønne mærker.
· Klubhavkajakker er mærket med gule mærker.
· Du skal have roet 150 km, før du må ro i en kajak med rødt mærke. 

 · Kajakkerne skal behandles med omtanke og respekt.
· Kontroller at kajakken er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand og at den indeholder øsekar (turkajak).
· Undgå grundstødninger og kollisioner.
· En kajak skal altid løftes på land. 

 
Efter brug gælder følgende
· Kajakken løftes direkte op på bukkene med snuden først.
· Kajakken tørres grundigt (men med let hånd) ovenpå og nedenunder.
· Cockpit rengøres for jord, sand m.v. og tørres.
· Lugedæksel åbnes/tages af og lastrum tømmes, rengøres og tørres.
· Lugedæksel lægges i cockpit/lastrum så lastrum kan tørre helt mens den ligger i bådhallen.
· Eventuelle inspektionsluger over roret skal/må ikke afmonteres.
· Kajakken lægges på den rette plads i bådhallen.
 
Forårsager eller opdager du en skade på en af kajakkerne, så er det din pligt at udfylde en Klubbåd beskadiget/defekt -blanket. 
 
Værksted
· Værkstedet er aflåst. Personer, der har behov for adgang til værkstedet, kan få nøgle udleveret af værkstedsansvarlige eller bestyrelsesmedlemmer.
· Afleveres opryddeligt efter brug.


Udenomsareal

· Cykler må kun parkeres på cykelparkeringen.
· Håndklæder skal hænges på håndkædestativ efter brug.


Alle har ansvar for at ovenstående regler følges. Opstår der situationer hvor der er uenighed om hvad, der er gældende, tages der altid udgangspunkt i klubbens værdier og sund fornuft. Det er ikke hensigten, at nogle skal spille politimand over for andre. Om nødvendigt kontaktes bestyrelsen. Dette ordensreglement suppleres af brugerinstrukser for de enkelte rum.

Kørsel:

Hvis du stiller bil til rådighed til en klubtur, får du dine udgifter kompenseret med 2,00 kr pr. km. Hvis du trækker trailer er satsen 2,50 kr pr. km. Dette er gældende, hvis bilen fyldes op af kkk medlemmer.


Ungdom/konkurrencedeltagelse:

Ungdom/konkurrencedeltagelse støttes med max. 50 % af startgebyret og aldrig mere end kontingentets størrelse på et år. 

(Ret til ændringer forbeholdes)

 

Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding