Husregler for Kolding Kajak Klub

Klubben skal på en gang virke for at være et rekreativt fristed, give naturoplevelser samt skabe sportslige udfordringer og resultater.
 
Nogle nøgleord eller fælles værdier i klubbens virke er:
· fællesskab, rummelighed, tolerance og gensidig respekt
· fremme af fysisk og psykisk trivsel, sundhed og velvære
· give muligheder for fysiske og psykiske udfordringer for alle
 
Vi har i klubben respekt for vore fælles værdier og for de fysiske rammer, som er stillet til rådighed for os i form af lokaler og øvrige faciliteter.
Støjende, racistisk og voldelig adfærd accepteres ikke. Vis hensyn!

For at ingen skal være i tvivl - gælder nedenstående ordensreglement for benyttelse af klubbens lokaler og faciliteter:

 COVID-19

 

Med virkning fra mandag den 22. marts gælder nedenstående.

For idrætten består de særlige restriktioner i følgende:

  • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.

 

 Vigtig ændring 05.01.21

 

Kære medlemmer igen igen!

Så var Mette på skærmen igen i eftermiddag. Vi kan heldigvis fortsat ro en tur som hidtil. Nu blot med max 5 personer i en gruppe. Herudover er der en grænse på 2 meter i det offentlige rum, hvorfor I bedes tage hensyn i og omkring vores bådhaller, når I skal ud at ro eller kommer hjem fra en rotur. Giv hinanden plads. Sprit af før og efter som hidtil. 

Det skal nok slutte på et tidspunkt. Lad os glæde os til, vi igen får mere normale trænings- og forsamlingsforhold. 

På vegne af bestyrelsen

Anni Grøndal

 

 

Vigtig ændring 03.01.21 Kære medlemmer! 

 

Desværre er den nuværende nedlukning forlænget indtil videre frem til d. 17. januar, så det betyder, at vi fortsat ikke må benytte vores indendørs faciliteter. Dog kan der i nødstilfælde gives tilladelse til at benytte toilettet overfor km- pc´ en. Det indskærpes kraftigt, at du både før og efter toiletbesøg spritter grundigt af på alle berøringsflader.
Rigtig godt nytår og med ønsket om at vi snart må komme indenfor igen!
Anni Grøndal
på vegne af bestyrelsen

 

 

VIGTIG ÆNDRING 29.10.20


JVF. DE NYE CORONA RESTRIKTIONER, UDMELDT DEN 23.10.20, SÅ MÅ VI IGEN KUN VÆRE MAX 10 PERSONER SAMMEN. 

FRA TORSDAG D. 29-10-20 SKAL DER BÆRES MUNDBIND PÅ ALLE OFFENTLIGE INDENDØRS STEDER. 

KOLDING KAJAK KLUB ER EN LUKKET KLUB, HVOR DET KRÆVER MEDLEMSKAB OG EN KODET NØGLE FOR AT KOMME IND. 
DERFOR  BEHØVER DU IKKE BÆRE MUNDBIND HER. 

DOG VIL VI GERNE MINDE OM, AT DE GIVNE RESTRIKTIONER MHT. ANTAL PERSONER I VORES LOKALER STADIG GÆLDER. LIGESOM VI ENDNU ENGANG OPFORDRER TIL AT HOLDE AFSTAND, SPRITTE AF OG GENERELT OVERHOLDE DE GÆNGSE CORONAREGLER.

REF.: ANNI GRØNDALS OPSLAG PÅ KLUBBENS  FACEBOOK SIDE / FOR MEDLEMMER

 

VIGTIG ÆNDRING 25.09.20

KÆRE MEDLEMMER!


VI HAR DEN 25.09.20 FÅET EN MAIL FRA KOLDING KOMMUNE, AT VI PR. DAGS DATO ANBEFALES AT AFLYSE ALLE SOCIALE AKTIVITETER I KLUBBEN. 

DEN ANBEFALING VIL VI NATURLIGVIS FØLGE, HVORFOR VI INDTIL VIDERE IGEN KUN KAN BRUGE KLUBBEN TIL TRÆNING, KURSER OG IKKE-SOCIALE EVENTS. 

HELDIGVIS IKKE EN TOTAL NEDLUKNING. DER HÅBER VI IKKE AT KOMME TIL IGEN, SÅ VI OPFORDRER ENDNU ENGANG KLUBBENS MEDLEMMER TIL AT VÆRE

PÅPASSELIGE MED AT OVERHOLDE VORES FÆLLES CORONA RETNINGSLINIER. 


HUSK AT HOLDE AFSTAND, SPRITTE AF OG GENERELT HOLDE GOD HYGIEJNE. 
/ BESTYRELSEN
RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BÅDEHALLER OG KLUBHUS - COVID-19/CORONAVIRUS

 

NYE FÆLLES RETNINGSLINJER FRA OG MED DEN 09. JUNI 2020

KÆRE MEDLEMMER,


HUSK EGET SPRIT TIL AFSPRITNING AF KLUBMATERIEL, HÅNDTAG I BÅDHAL MM. VIRKER OPTIMALT NÅR MATERIEL ER HELT TØR.

DER ER HÆNGT INFORMATIONSSEDLER OP VED DE ENKELTE RUM OGSÅ MHT. MAX. ANTAL PERSONER I DE GIVNE RUM.

  • HERREOMKLÆDNING
  • DAMEOMKLÆDNING
  • MOTIONSRUM
  • KØKKEN OG OPHOLDSRUM
  • SAUNA
  • RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BÅDHALLER OG KLUBUDSTYR OPDATERES. HOLD DIG AJOUR VED OPSLAGENE VED BÅDHALLERNE.

DET FORUDSÆTTES AT OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER OG MYNDIGHEDERNES KRAV EFTERLEVES.

 VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE OG TIL AT VI NÆSTEN FÅR ET NORMALT KLUBLIV IGEN.


PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

ANNI GRØNDAL


Huset
· Luk yderdørene efter dig, så de låser
· Ryd op efter dig selv
· Der er ingen  faste pladser  i klublokalet
· Luk vinduer, døre og porte, når du forlader klubhuset.

Rygning
· Rygning er forbudt indenfor. Anvend altan eller udenomsareal. Fjern selv cigaretskodder efter dig.

Køkken
· Tøm skraldespanden, når du har fyldt den
· Køkkenet skal afleveres i rengjort stand
· Affald, flasker o.l. fra fester, fællesspisning o.l. skal fjernes af arrangøren
· Opbevaret mad i køleskab og fryser skal være forsynet med navn og dato.

Kontor
· Kontoret kan anvendes til møder. Efterlades oprydelig.

Omklædningsrum
· Det er ikke tilladt at opbevare eller tørre træningstøj o.l. i omklædningsrummene
· Det er ikke tilladt at opbevare redningsveste, våddragter og roovertræk i omklædningsrummene Anvend tørrerummet.

Sauna
· Saunaen skal anvendes iført badetøj eller tildækket af håndklæde
· Der skal siddes på håndklæde
· Saunaen må ikke bruges til tørring af tøj og andet
 
Motionsrum
· Ryd op efter dig
· Husk aftørring af maskinerne for sved
· Brug indendørs fodtøj - ungå sand på maskinerne
· Der må ikke spilles højt musik der generer andre
· Ingen alkohol i motionsrummet.

Tørrerum
· Anvendes kun til redningsveste og overtræk
· Alle personlige egendele skal være mærket med navn
· Alt skal hvert år være fjernet inden kl. 9 ved oprydningsdagen ved standerstrygning. Alt resterende puttes i ventekasse indtil standerhejs, hvorefter det betragtes som klubbens.

Bådhal
· Luk altid alle døre og porte i bådhallen efter dig, når du forlader den. Også når du tager ud og ror.
· Der må ikke tørres tøj i bådhallen.

Brug af klubkajakker / pagajer
· Klubpagajer er mærket med runde gule og røde mærker - alt andet er privat.
· Klubturbåde er mærket med røde og grønne mærker.
· Klubhavkajakker er mærket med gule mærker.
· Du skal have roet 150 km, før du må ro i en kajak med rødt mærke.
 
· Kajakkerne skal behandles med omtanke og respekt.
· Kontroller at kajakken er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand og at den indeholder øsekar (turkajak).
· Undgå grundstødninger og kollisioner.
· En kajak skal altid løftes på land. 
 
Efter brug gælder følgende
· Kajakken løftes direkte op på bukkene med snuden først.
· Kajakken tørres grundigt (men med let hånd) ovenpå og nedenunder.
· Cockpit rengøres for jord, sand m.v. og tørres.
· Lugedæksel åbnes/tages af og lastrum tømmes, rengøres og tørres.
· Lugedæksel lægges i cockpit/lastrum så lastrum kan tørre helt mens den ligger i bådhallen.
· Eventuelle inspektionsluger over roret skal/må ikke afmonteres.
· Kajakken lægges på den rette plads i bådhallen.
 
Forårsager eller opdager du en skade på en af kajakkerne, så er det din pligt at udfylde en Klubbåd beskadiget/defekt -blanket. 
 
Værksted
· Værkstedet er aflåst. Personer, der har behov for adgang til værkstedet, kan få nøgle udleveret af værkstedsansvarlige eller bestyrelsesmedlemmer.
· Afleveres opryddeligt efter brug.

Udenomsareal
· Cykler må kun parkeres på cykelparkeringen.
· Håndklæder skal hænges på håndkædestativ efter brug.

Alle har ansvar for at ovenstående regler følges. Opstår der situationer hvor der er uenighed om hvad, der er gældende, tages der altid udgangspunkt i klubbens værdier og sund fornuft. Det er ikke hensigten, at nogle skal spille politimand over for andre. Om nødvendigt kontaktes bestyrelsen. Dette ordensreglement suppleres af brugerinstrukser for de enkelte rum.

(Ret til ændringer forbeholdes)

 

Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding