Børneattest

Det er lovpligtigt at indhente børneattest på alle, der arbejder med børn, jævnfør nedenstående uddrag af bekendtgørelsen på området:
 
Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
 
Herved bekendtgøres lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 429 af 29. maj 2008 og § 1 i lov nr. 444 af 23. maj 2012

§ 1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

§ 2. Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister fastsætter endvidere nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn."
 
Børneattester indhentes per klub, så hvis du har en børneattest fra en anden forening gælder den ikke i Kolding Kajak Klub. Det er en forudsætning fra Kolding Kommune, at vi har styr op børneattester for at opretholde vores tilskud fra kommunen. Du ansøger om børneattest på følgende måde:
 
 
Her vælges "Ansøg om Børneattest" - derefter trykkes på start. Formularen skal udfyldes og derefter printes ud og lægges i Ungdoms bakken i klubben. Attesten bliver derefter sendt ind til kontrol og klubben modtager tilbagemelding.
Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding