KOLDING KAJAK KLUBS HISTORIE 1951 - 1954

· · en føljeton af H.P. ·


1951
 
 
Generalforsamling afholdes d. 28. februar på Rutebilcaféen, formanden er fortsat Georg Seirup.
 
Der afholdes Donstur d. 22. september med deltagelse af følgende: Rita Petersen, Harry Christensen, Holger Hadberg, Børge Mikkelsen og Johs Petersen.
 
Orla Thomsen og Leif Jensen ror til åbenrå d. 1. - 15. juli
 
Ved standerstrygningen har 33 roere roet ialt 13.326 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hans H. Nielsen
Leif Andersen
H. Hoyer
Leif Andersen
Willy Lund
Orla Thomsen
Per andersen
Leif Jensen
Harry Christensen
Jørgen R Christensen
1289
1253
1139
945
880
678
645
554
537
458
1952
 

Dette år afholdes begynder man at afholde to årlige generalforsamlinger. I marts og november på Borgerkroen. Bestyrelsen i marts er følgende:
Formand: Georg seirup
Kasserer: Erik Hansen
Sekretær: Rita Petersen
Best.medl.: Hans Chr. Seirup
Best.medl.: Eilif Aaltonen
Ekstraordinær generalforsamling afholdes d. 3. september med 22 deltagere. Der vælges ny bestyrelse:Formand: Holger Hadberg
Kasserer: Preben Rudolph
Henry Skov
Hans H. Nielsen
Jørgen Bredskov
 
Standerhejsning afholdes d. 6. april hvor 26 deltager.
 
20 årige Hans Henning Nielsen gør sig bemærket dette år på sejrsskamlerne. Med de tider han roede det år, var der nogen diskussion, om det var ham der skulle have deltaget til olympiaden i stedet for Knud Albjerg fra Odense.
 
Den obligatoriske Donstur afholdes d. 28. september. Følgende deltog: Jytte Dam Hansen, Vagn Damkjær, Holger Hadberg, Sonja Bentzen, Leo Anker, Knud Lauridsen, Jørgen Bredskov, Kaj Verner Knudsen, Harry Christensen, Preben Rudolph.
 
Dette år bliver der ialt roet 10.237 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Harry Christensen
Henry Skou
Hans H. Nielsen
Poul E. Pedersen
Willy Lund
Orla Thomsen
Jørgen Bredskov
Vagn Damkjær
Knud Lauridsen
Ib Nielsen
1179
1024
909
814
708
698
649
621
524
440
1953
 
 
Der afholdes generalforsamling på Rutebilcaféen d. 26 oktober, hvor følgende bestyrelse vælges:

 

Formand: Holger Hadberg
Kasserer: Preben Rudolph
Henry Skov
Hans H. Nielsen
Jørgen Bredskov

Fastelavnsfest, i form af tøndeslagning og fælles kaffebord, holdes i Taulov sammen med tre fra Middelfart, syv fra KKK og 20 fra Fredericia.
 

    
 
Dette år støttes Børnehjælpsdagen med kajakfakkeltog på åen med 20 kajakker.
 
Donsturen afvikles på sædvanlig vis i september. Seks deltagere: Grethe Jensen, Børge Anker, Ole Petersen, Leo Anker, Holger Hadberg, Kaj Verner Knudsen.
 
Standerstrygning holdes d. 27. september og 38 medlemmer har dette år roet 11.716 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hans H. Nielsen
Leo Anker
Kaj Verner Knudsen
Holger Hadberg
Henry Skou
Harry Christensen
Svend O. Jensen
Ole Petersen
Grethe Jensen
Knud Lauridsen
1448
1071
1020
933
845
799
605
490
475
338
1954
 
 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 20. maj på Borgerkroen. Anledningen er en eksklusion af Hans Henning Nielsen på grund af et økonomisk mellemværende.
 
Bestyrelse:
Formand: Henry Skou
Harry Christensen
Per Andersen
Gunnar Bendixen
Lilly Eriksen
 
Sæsonen begyndes med standerhejsning d. 11. april. ´
 
Dette er også året for 20 års jubilæum, der fejres d. 8. maj på Borgerkroen med fælles kaffebord, festtale af Erik Mortensog Georg Seirup. Dans til kl. 01.00.
 
Der holdes et Instruktionskursus d. 16. maj ved Henry Andersen fra Fredericia. Emnet er Kap og langturs roning som helhed
 
Den 6. juni er de fleste af medlemmerne heldigvis på pinsetur til Løverodde, for der kommer besked om, at det ene bådhus er brændt. 18 kajakker og en del tøj gik tabt. Kapkajakker i det andet bådehus blev reddet.
 
Branden medfører endnu en ekstraordinær generalforsamling d. 8 juli, hvor man man valgte at stifte et bygge råd bestående Georg Seirup og Erik Mortensen udover bestyrelsen.
 
Ny bestyrelse vælges:
 
Formand: Henry skou
Poul Erik Petersen
Egon Poulsen
Gunnar Bendixen
Bent Hansen
 

   

 
 
Det årlige Å-løb i august aflyses som følge af få tilmeldinger og både efter branden. Men 42 medlemmer afholder trods det en stor fest i klubben til kl. 02:00.
JM afvikles i Kolding dette år
 
Standerstrygning afholdes d. 26. september
 
Generalforsamling d. 1. november på rutebilcafeen. 20 deltager.


Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding