KOLDING KAJAK KLUBS HISTORIE 1923 - 1937

· · en føljeton af H.P. ·


 
Det hele begyndte i 1923. Venstre-manden Niels Neergaard var leder af den daværende regering, og som i resten af verden befandt Danmark sig i den økonomiske krise efter første verdenskrig. I samme år begyndte de herrer Ejner, Holger, August Lorenz m.fl. at ro kajak i Kolding - bådene havde de liggende ved Sønderbro.

1934

I løbet af de næste år voksede interessen for kajakroning og d. 13. april 1934 havde Kolding Sejlforening møde, med det formål at oprette en kajakafdeling. Der blev ikke enighed på dette møde, og i stedet blev man på et møde fire dage senere enige om at oprette en selvstændig kajakklub.
 
Kolding Kajak Klub havde stiftende generalforsamling på Højskolehjemmet d. 11. maj 1934, med deltagelse af 30 aktive kajakroere, og blev dermed en af landets første kajakklubber. Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelse:

 
Formand: Typograf Niels Lisberg
Kasserer: Kontorist Jørgen Adolphsen
Sekretær: Kontorist Erik Mortensen
Best.medl.: Karetmager Hans Ussing
Best.medl.: Væver Richard Lorenz.
På mødet fastsatte man desuden gebyret for indmeldelse til kr. 5 og det månedlige kontingent til kr. 2 fra april til september, begge måneder inklusive.
 
 
 
 

 

 
Inden udgangen af maj var medlemstallet oppe på omkring 40 og klubben meldte sig ind i Dansk Kajak Forbund. Kajakkerne havde man stadig liggende ved Sønderbro, men d. 16. september indvies et nyt klubhus ved åen på havnens sydside (Flakken) på samme sted, som klubhuset ligger den dag i dag. Klubhuset havde en bådhal med plads til 52 kajakker. Prisen for klubhuset var kr. 1.600, hvoraf halvdelen lånes af sejlforeningen og den resterende halvdel skaffes ved salg af lodsedler og andre tiltag.

 
Prisen for en båd i 1934 var kr. 150 for en båd leveret færdig fra fabrikken. Fik man den som samlesæt kostede den kun det halve. En meget omtalt kajak på dette tidspunkt hed Nova: Nova bestod af et træ-skellet, der blev betrukket med lærred og efterfølgende malet. Der blev også lavet bedre både hvor bunden var af finer og dækket af malet lærred, blandt andet den stabile båd Jyden og den lettere og hurtigere båd Hajen. Alle både havde standardmålet 5,20 meter, og de vejede i reglen noget mere end kajakker gør idag.
 
Interesserede kan læse mere om kajakkens udvikling på www.kajakdesign.dk/samson.html og www.paddla.net/HTML/antikrundan.htm
 
D. 28. oktober var der standerstrygning i det nye klubhus, med efterfølgende fest i Strandhuse Badehotel. Festen startede kl. 20 med fælles kaffebord, sang af klubbens fem mands kor, og herefter var der danseopvisning og dans til kl. 1 om natten. I alt deltog 75 i standerstrygningen, hvortil sejlklubben, sejlerforeningen, roklubberne og svømmeklubben var indbudt.
 
På det konkurrencemæssige plan markerede Kolding Kajak Klub sig allerede i sit første år. Ved et lokalt stævne med 6 roere, blev Niels Lisberg Nr. 1. og Josef Najgebauer nr. 2.
 
Det samme år havde den internationale kajak-unions langtur Odense-Svendborg overnatning på Fænø, hvorfra 24 roere fra Kolding Kajak Klub deltog i resten af turen.1935

D. 22. april 1935 var der standerhejsning hvori 15 deltog.
Generalforsamlingen fandt sted to dage senere på Højskolehjemmet og her mødte kun 11 op. På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:
 
Formand: Niels Lisberg
Kasserer: Jørgen Adolphsen
Sekretær: Erik Mortensen
Best.medl.: Richard Lorenz
Best.medl.: Knud S. Knudsen
 
I 1935 begyndte klubbens kaproere at markere sig udenbys, idet Niels Lisberg blev nr. 1 i Senior, klasse 2 ved JM i Randers.
 
Ved klubmesterskabet i 1935 blev resultatet følgende:
Mesterklasse - 1.000 m 1.
2.
3.
Niels Lisberg
Josef Najgebauer
Erik Mortensen
5.20,20
5.22,00
5.28,00
10.000 m 1.
2.
3.
Josef Najgebauer
Niels Lisberg
Erik Mortensen
57.56,30
58.12,00
58.34,00
Ved Strandhuseløbet samme år blev resultatet følgende:
1.
2.
3.
Niels Lisberg
Willy Jensen (Kajakklubben Lillebælt)
Josef Najgebauer

Pokalen til vinderen var udsat af Fru Grün fra Strandhuse Badehotel. Badehotellet lå på den grund, der ca. svarer til Fjordvej 14 idag.Til dagligt foregik træningen i den 1.020 m lange havn - man sagde, de 20 meter var til flyvende start.
 
Det var forbudt at gå i land på Kidholmene og Fænø Kalv. På Kidholmene var der en vædder, der nok skulle holde folk væk.1936

D. 22. april 1936 var der generalforsamlingen på Højskolehjemmet, og ved den lejlighed blev følgende bestyrelse valgt:
 
Formand: Erik Mortensen
Kasserer: Jørgen Adolphsen
Sekretær: Jørgen Lisberg
Best.medl.: Richard Lorenz
Best.medl.: Georg Seirup
 
Standerhejsningen fandt sted d. 8. maj.
 
Ved klubmesterskabet d. 30. august 1936 blev resultatet følgende:
 
Klasse 1 - 1.000 m 1.
2.
Josef Najgebauer
Halvor Færch
4.47,20
4.42,00
Klasse 2 - 1.000 m 1.
2.
Holger Lindgren
Martin Holm
5.38,00
5.42,00
Klasse 1 - 10.000 m 1.
2.
Georg Seirup
Niels Holm
57.48
1.18.57
Klasse 2 - 10.000 m 1.
2.
Holger Lindgren
Martin Holm
1.01,00
1.08,00
(med Fru Grüns pokal) d. 21. september samme år blev resultatet følgende:
1.
2.
3.
Halvor Færch
Georg Seirup
Holger Lundgren
11.55
12.00
12.05
Samme dag var det Å-løb, 10 km op ad åen og retur. Resultatet af dette løb blev:
1.
2.
3.
Halvor Færch
Niels Lisberg
Holger Lundgren
2.02,00
2.20,20
2.21,61937

D. 14. april 1937 var der generalforsamlingen på Højskolehjemmet. På generalforsamlingen besluttes at afholde to generalforsamlinger om året, og følgende bestyrelse vælges:
Formand: Erik Mortensen
Kasserer: Jørgen Adolphsen
Sekretær: Niels Lisberg
Best.medl.: Richard Lorenz
Best.medl.: Georg Seirup
 
D. 30. maj fejres klubbens 3-års fødselsdag på Christiansminde. Roklubben og "Strømmen" Middelfart er inviteret med til fælles kaffebord og dans. Alle medlemmer bør den aften møde op med en dame. Man sejler derud med dampskib (Freja og Frigga). Christiansminde lå ca. overfor Hotel Koldingfjord. Ved salg af lotteri i forbindelse med fødselsdagen, får man et overskud på kr. 30.
 
Man overvejer at lave en kajak-avis, men opgiver, da det bliver for dyrt. Klubbens medlemmer får dog tilsendt DKF`s blad Kajaksport med posten.
 
Samme år købes weekendhuset ved Løverodde. Weekendhuset, der tidligere havde tjent som klubhus for Kajakklubben Lillebælt, Sdr. Stenderup, overtages d. 16. juni, hvor formanden for Kajakklubben Lillebælt Frands Brødsgaard skriver under på salget. Købsprisen er kr. 250, men da huset samtidig udstyres med køjer mv. løber den samlede pris op i kr. 600 som Erik Mortensen låner den trængte klub.
 
Ved JM i Aalborg opnår Josef Najgebauer en placering som nr. 3 i 1.000 m, Halvor Færch bliver nr. 2 i 10.000 m og Kolding Kajak Klub bliver nr. 3 i holdkonkurrencen.
 
I 1937 afholdes også Marielundstævne, der er et kajakstævne for Kolding Kajak Klub med gæster fra Middelfart og Fredericia kajakklubber. Stævnet var meget populært blandt byens borgere. Det foregik på Marielundsøen, som man i den anledning fik lov til at spærre af så man kunne tage entre. Program-mer blev solgt for 25 ører stykket. Mange af tilskuerne er kravlet op i træerne, for at få et bedre overblik, og der var højtaleranlæg, så man kunne meddele publikum, om resultaterne ved løbene og om de forskellige arrangementer.
 
Der foregik andet end kaproning til Marielundstævnet. Til underholdningen hørte blandt andet eskimosving, stående roning og kajak-dyst, hvor to roere kæmper om ikke at komme i vandet - alt er tilladt. Aftenen sluttede med kajakfakkel-tog på søen.
 
Ved Marielundstævnet deltog 27 roere og der er omkring 2.500 tilskuere. De bedste placeringerne ved stævnet var:
Herrer 1.
2.
3.
Halvor Færch
Jørgen Najgebauer
Georg Seirup
Damer 1.
2.
3.
Mary Petersen
Bertha Mortensen
Karen Kjær
Ved Middelfart stævnet d. 23. august mødes kajakklubberne Fredericia, Kolding og Middelfart. Kolding Kajak Klub klarer sig godt ved stævnet og opnår følgende resultater:
1.000 m 1.
2.
3.
Halvor Færch
Jørgen Najgebauer
Georg Seirup
2.500 m 1.
2.
3.
Halvor Færch
Jørgen Najgebauer
Georg Seirup

Også turroerne gør opmærksom på sig. Således roer Halvor Færch, Niels Poulsen og Richard Lorenz ror fra København til Kolding og Erik og Bertha Mortensen roer Fyn rundt. Desuden er der en Fredericia tur d. 13. juni, hvor Niels Holm, Richard Lorenz, Niels Poulsen og Georg Seirup deltager.
 
1937 er også året hvor Kolding Kajak Klub begynder at registrere ro-journaler og lave kilometerstatistik. Alle skriver de roede kilometer ind efter hinanden i en stor protokol. Det må have været et stort arbejde, til sidst at lave den færdige statistik, men det blev gjort.
 
Ved standerstrygningen d. 11. oktober har 35 roere roet ialt 13.742 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Halvor Færch
Niels Poulsen
Richard Lorenz
Niels Holm
Josef Najgebauer
H. Mogensen
Georg Seirup
August Hansen
Chr. Nissen
August Lorenz
1515
1128
1020
927
727
645
641
576
539
498
 
Halvor Færch, Richard Lorenz og Niels Poulsen får langturs-nåle i sølv det år.
Året afsluttes med den anden generalforsamling d. 27. oktober.
Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding