Velkommen til Kolding Kajakklub 

Vil du på besøg eller bare vide mere, kan du kontakte en fra klubbens medlemsudvalg, som du finder øverst under menuen Udvalg.  

Ind- & udmelding i Koldingkajak Klub

Erfarne roer:

Kan du dokumentere IPP2-bevis eller tilsvarende fra anden klub/udbyder, kan du starte uden begynderkursus. Dokumentation skal fremsendes i ved indmeldelse. Det gør du ved at fremsende kopi af bevis, som dokumentation til medlemsansvarlige.


Er du erfaren uden IPP2 bevis eller tilsvarende, så skal du frigives af en instruktør - inden du må ro alene.
Kontakt Uddannelsesansvarlige, som du finder under menuen Udvalg. Medlemsansvarlige kan være behjælpelig med kontakten
.

Nybegynder og/eller uden IPP2 niveau:

Som nybegynder, og uden roerfaring trods godkendt IPP1 bevis, skal du starte med et begynderkursus at komme i gang med at ro kajak her i klubben.  

Informationsmøder:

Vi bestræber os på at holde et informationsmøde for evt. nye medlemmer med og uden kajakbaggrund. Tjek "event" for næste dato.

Du vil her få en rundvisning og information  om aktiviteter i klubben. Har du ikke mulighed for at deltage i næste informationsmøde kontakt da medlemsudvalget for individuel aftale.

 

Opret profil og tilmeld dig som medlem

Sker via klubbens medlemskartotek.  

Start med at oprette din egen profil. Tryk på ”Opret profil”. Her tastes dine personlige oplysninger, mailadresse mm.

Du bedes samtidig vælge et brugernavn og password, som du fremover skal bruge til login på klubbens hjemmeside.  

 

Du skal selv huske at ajourføre klubbens medlemskartotek ved adresse ændring, nyt telefonnr. mm.

Husk at afslutte med at trykke på ”opret profil”, således at dine indtastninger gemmes. 

Tilmeld og betal via dit dankort/betalingskort 

Du skal oprette en profil i medlemskartoteket, så skal du herefter tilmelde og betale via menupunktet "Tilmelding". 

Under menupunktet ”Kontingent” skal du tilmelde dig til kontingentbetaling og/eller de andre tilbud i menupunktet.

Kontingenterne opkræves halvårligt, den 1. januar og den 1. juli. 

Skabslejen opkræves årligt, den 1. januar. 

Her vælges hhv. 

Begynderkursus                               kr. 2.500 
incl. indmeldelsesgebyr og seniorkontingent året ud

Aktivt medlemskab

Junior (11-17 år)                   Årlig kontingent kr. 1.400
Senior (18+)                         
Årlig kontingent kr. 1.950 

Passivt medlemskab           
Passiv medlem                      Årlig kontingent kr. 400 


Skabsleje og/eller ekstra bådplads
Skabsleje                              Årlig leje kr. 100
Ekstra bådplads                     Årlig leje kr. 600

Betaling af kontingent sker automatisk

Kontingent trækkes automatisk fra din konto, når næste kontingent forfalder til betaling.
Du vil senest 5 dage inden hver betaling modtage en email, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
Husk at du skal ændre dine konto-oplysninger, hvis du får nyt dankort/betalingskort.

NB Vælger du manuel betaling af kontingent, sker indbetaling på medlems eget ansvar.

Udmeldelse

Stopper du med at betale kontingent, så betragter klubben dig som udmeldt af Kolding Kajak Klub. Du vil herefter skulle betale et nyt indmeldelsesgebyr på kr. 200 for at blive genindmeldt.

Ordinær udmeldelse af klubben 
Udmelding sker via Din "brugermenu", her finder du "mine tilmeldinger" og under "tilmeldingsoversigten" nederst, kan du på gul linje finde "klik her for at udmelde dig". 
Lykkes det ikke er du velkommen til at bede medlemsansvarlige sørge for udmeldingen.

Din nøgle til klubhuset skal du returnere til klubben.

Ved aflevering af din nøgle, skal du udfylde en "rød seddel", som du finder overfor kontoret. Sedlen udfyldes med dit fulde navn, kontonummer, dato og underskrift. Seddel med nøgle lægges i dueslaget mærket "NØGLER". Det indbetalte nøgledepositum kr. 200 vil herefter blive refunderet.

OBS

Hvis du har problemer med oprettelse af profil eller tilmelding og betaling af kontingent, så kontakt: kasserer@koldingkajakklub.dk eller medlem@koldingkajakklub.dk

 


 


 Vi takker vore sponsorer

Kolding Kajak Klub

Trindholmsgade 20, 6000 Kolding