Tilmeldte
5
Navn Bemærkning
Anni Grøndal
Ejnar Møberg
Lars Bjørn
Laurits Jørgensen
Poul Henning Andersen