Tilmeldte
9
Navn Bemærkning
Anne Marie Jørgensen
Ditlev Petersen
Ejnar Møberg
Jens-Jacob Lauterlein
Jonas Sjøland
Kurt Kongsted
Lars Bjørn
Søren Nielsen
Troels Ejsing