Tilmeldte
11
Navn Bemærkning
Anne Marie Jørgensen
Ditlev Petersen
Henrik Harding
Jan Martesen
Jannie Staal
Kenneth Pihl
Lene Sten Holst
Malene Carstens Clausen
Rikke Aagaard Gugel
Søren Nielsen
Thomas Nielsen