Tilmeldte
9
Navn Bemærkning
Anders Baad Ellekjær
Brian Møller
Henning Osmann
Jesper Thomsen
Kirsten Sørensen
Ole Jørgensen
Ole Sten Svit
Rolf Otendal
Thorlejf Christiansen