Kalender kommende aktiviteter

Fællestur for begyndere hav- og turkajak
26.05.2018
Fælles begyndertur (Turkajak + Havkajak)
26.05.2018
ungdomsroning
28.05.2018
Tirsdagsroning
29.05.2018
ungdomsroning for bobler
30.05.2018